select
select
select
select
select

جدول مشخصات فرش

 • 71016
  کد محصول
 • 3000
  تراکم
 • 1000
  شانه
 • 8
  تعداد رنگ
 • 6±0/5
  ارتفاع خاب
 • 1000000
  تعداد گره در م.م
 • ترنج و لچک
  سبک
 • هایبالک
  کلکسیون بندی

سایز بندی

 • 3x4متر
 • 2.5x3.5متر
 • 2x3متر
 • 1.5x2.25متر
 • 1x1.5متر
 • 1x2متر
 • 1x3متر
 • 1x4متر
 • 50x100سانتی متر
 • 50x80سانتی متر

نام طرح

- 71016

رنگ بندی

 • کرم

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب

 

توضیح محصول

طرح ثبت شده به نام فرش قصر ایرانیان
نمایش آگهی ثبت طرح صنعتی

Iranian Palace Carpet Co. | All Rights Reserved - © 2020 | Designed By: ariaads.ir