select
select
select
select
select

جدول مشخصات فرش

  • 80235
    کد محصول
  • وینتیج
    سبک
  • هایبالک
    کلکسیون بندی

سایز بندی

  • 3x4متر
  • 2.5x3.5متر
  • 2x3متر
  • 1.5x2.25متر
  • 1x1.5متر
  • 1x2متر
  • 1x3متر
  • 1x4متر
  • 50x100سانتی متر
  • 50x80سانتی متر

نام طرح

-80235

رنگ بندی

  • مولتی کالر

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب

 

توضیح محصول


Iranian Palace Carpet Co. | All Rights Reserved - © 2020 | Designed By: ariaads.ir