select
select
select
select
select

جدول مشخصات فرش

 • 90105
  کد محصول
 • 3600
  تراکم
 • 1200
  شانه
 • 8
  تعداد رنگ
 • 8±1
  ارتفاع خاب
 • 1440000
  تعداد گره در م.م
 • وینتیج
  سبک
 • هایبالک
  کلکسیون بندی

سایز بندی

 • 3x4متر
 • 2.5x3.5متر
 • 2x3متر
 • 1.5x2.25متر
 • 1x1.5متر
 • 1x2متر
 • 1x3متر
 • 1x4متر
 • 50x100سانتی متر
 • 50x80سانتی متر

نام طرح

وینتیج-90105

رنگ بندی

 • مولتی کالر

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب

 

توضیح محصول

طرح ثبت شده به نام فرش قصر ایرانیان
نمایش آگهی ثبت طرح صنعتی

Iranian Palace Carpet Co. | All Rights Reserved - © 2020 | Designed By: ariaads.ir